1 – انواع ديسك ترمز هوا خنك خودروهاي سواري

2 – انواع كاسه چرخهاي خودروهاي سواري

3 – ديسك ترمز، كاسه چرخ، توپي چرخ عقب و جلو نيسان

4- ديسك ترمز، كاسه چرخ، توپي چرخ و پمپ ترمز مزدا

5 – گلداني، پوسته گيربكس، ‌پوسته كلاج، توپي چرخ و پمپ ترمز نيسان

6 – انواع ميل لنگ خودروهاي سنگين

7 – ميل لنگ پرايد

8 – انواع قطعات چدني تراكتور

9 – بدنه و ساير قطعات الكتروموتورهاي سنگين

10 – كاليپر آردي، پژو و نيسان